Comparable


Typologies


Waadhoeke

Waadhoeke

Kleine gemeente

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Historische gemeente

Gemeenten waar meer dan 8% van de woningen zijn gebouwd voor 1905 en met minstens 1 beschermd stads-/dorpsgezicht

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie51,7%
BPolitieke participatie41,9%
CWoonomgeving67,0%
DWonen57,5%
EVeiligheid55,5%
FOnderwijs48,2%
GGezonde leefstijl35,6%
HGezondheidszorg41,6%
IKunst en cultuur48,0%
JEconomische participatie42,8%
AMaatschappelijke participatie51,7%
BPolitieke participatie41,9%
CWoonomgeving67,0%
DWonen57,5%
EVeiligheid55,5%
FOnderwijs48,2%
GGezonde leefstijl35,6%
HGezondheidszorg41,6%
IKunst en cultuur48,0%
JEconomische participatie42,8%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem74,1%
BWater65,7%
CAfval en grondstoffen34,6%
DEnergie31,9%
ENatuur en landschap20,7%
FExterne veiligheid en hinder84,1%
GLucht41,4%
ABodem74,1%
BWater65,7%
CAfval en grondstoffen34,6%
DEnergie31,9%
ENatuur en landschap20,7%
FExterne veiligheid en hinder84,1%
GLucht41,4%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen47,1%
BArbeid54,5%
CInfrastructuur en bereikbaarheid36,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden63,6%
EKennis33,9%
AConcurrentievermogen47,1%
BArbeid54,5%
CInfrastructuur en bereikbaarheid36,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden63,6%
EKennis33,9%