Comparable


Typologies


Westerwolde

Westerwolde

Kleine gemeente

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie39,7%
BPolitieke participatie37,3%
CWoonomgeving57,6%
DWonen49,8%
EVeiligheid44,1%
FOnderwijs40,1%
GGezonde leefstijl28,2%
HGezondheidszorg31,3%
IKunst en cultuur24,4%
JEconomische participatie42,6%
AMaatschappelijke participatie39,7%
BPolitieke participatie37,3%
CWoonomgeving57,6%
DWonen49,8%
EVeiligheid44,1%
FOnderwijs40,1%
GGezonde leefstijl28,2%
HGezondheidszorg31,3%
IKunst en cultuur24,4%
JEconomische participatie42,6%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem77,9%
BWater67,0%
CAfval en grondstoffen37,8%
DEnergie20,8%
ENatuur en landschap29,1%
FExterne veiligheid en hinder84,0%
GLucht41,3%
ABodem77,9%
BWater67,0%
CAfval en grondstoffen37,8%
DEnergie20,8%
ENatuur en landschap29,1%
FExterne veiligheid en hinder84,0%
GLucht41,3%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen56,4%
BArbeid41,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid31,5%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden69,9%
EKennis27,3%
AConcurrentievermogen56,4%
BArbeid41,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid31,5%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden69,9%
EKennis27,3%