Comparable


Typologies


Midden-Groningen

Midden-Groningen

Middelgrote gemeente

Gemeente met tussen de 50.000 en 100.000 inwoners

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie44,0%
BPolitieke participatie41,3%
CWoonomgeving44,1%
DWonen64,6%
EVeiligheid47,7%
FOnderwijs45,0%
GGezonde leefstijl29,4%
HGezondheidszorg30,4%
IKunst en cultuur48,1%
JEconomische participatie30,6%
AMaatschappelijke participatie44,0%
BPolitieke participatie41,3%
CWoonomgeving44,1%
DWonen64,6%
EVeiligheid47,7%
FOnderwijs45,0%
GGezonde leefstijl29,4%
HGezondheidszorg30,4%
IKunst en cultuur48,1%
JEconomische participatie30,6%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem68,3%
BWater60,4%
CAfval en grondstoffen53,4%
DEnergie27,7%
ENatuur en landschap32,8%
FExterne veiligheid en hinder59,5%
GLucht40,5%
ABodem68,3%
BWater60,4%
CAfval en grondstoffen53,4%
DEnergie27,7%
ENatuur en landschap32,8%
FExterne veiligheid en hinder59,5%
GLucht40,5%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen58,5%
BArbeid46,9%
CInfrastructuur en bereikbaarheid38,9%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden64,5%
EKennis32,5%
AConcurrentievermogen58,5%
BArbeid46,9%
CInfrastructuur en bereikbaarheid38,9%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden64,5%
EKennis32,5%