Comparable


Typologies


Beekdaelen

Beekdaelen

Kleine gemeente

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Voormalige industrie gemeente

Gemeenten waarin in 1960 meer dan 53% van de beroepsbevolking werkte in de industrie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie36,9%
BPolitieke participatie43,5%
CWoonomgeving49,5%
DWonen49,4%
EVeiligheid56,2%
FOnderwijs48,8%
GGezonde leefstijl34,8%
HGezondheidszorg41,6%
IKunst en cultuur51,4%
JEconomische participatie57,7%
AMaatschappelijke participatie36,9%
BPolitieke participatie43,5%
CWoonomgeving49,5%
DWonen49,4%
EVeiligheid56,2%
FOnderwijs48,8%
GGezonde leefstijl34,8%
HGezondheidszorg41,6%
IKunst en cultuur51,4%
JEconomische participatie57,7%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem69,8%
BWater46,1%
CAfval en grondstoffen61,5%
DEnergie29,4%
ENatuur en landschap28,8%
FExterne veiligheid en hinder60,3%
GLucht61,1%
ABodem69,8%
BWater46,1%
CAfval en grondstoffen61,5%
DEnergie29,4%
ENatuur en landschap28,8%
FExterne veiligheid en hinder60,3%
GLucht61,1%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen55,1%
BArbeid47,8%
CInfrastructuur en bereikbaarheid41,6%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden58,8%
EKennis39,1%
AConcurrentievermogen55,1%
BArbeid47,8%
CInfrastructuur en bereikbaarheid41,6%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden58,8%
EKennis39,1%