Comparable


Typologies


Montferland

Montferland

Kleine gemeente

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Voormalige industrie gemeente

Gemeenten waarin in 1960 meer dan 53% van de beroepsbevolking werkte in de industrie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie58,3%
BPolitieke participatie44,6%
CWoonomgeving53,2%
DWonen57,0%
EVeiligheid58,7%
FOnderwijs42,3%
GGezonde leefstijl47,8%
HGezondheidszorg42,8%
IKunst en cultuur33,5%
JEconomische participatie55,2%
AMaatschappelijke participatie58,3%
BPolitieke participatie44,6%
CWoonomgeving53,2%
DWonen57,0%
EVeiligheid58,7%
FOnderwijs42,3%
GGezonde leefstijl47,8%
HGezondheidszorg42,8%
IKunst en cultuur33,5%
JEconomische participatie55,2%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem58,1%
BWater69,7%
CAfval en grondstoffen57,0%
DEnergie38,9%
ENatuur en landschap23,4%
FExterne veiligheid en hinder69,4%
GLucht44,9%
ABodem58,1%
BWater69,7%
CAfval en grondstoffen57,0%
DEnergie38,9%
ENatuur en landschap23,4%
FExterne veiligheid en hinder69,4%
GLucht44,9%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen53,0%
BArbeid53,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid46,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden60,5%
EKennis40,4%
AConcurrentievermogen53,0%
BArbeid53,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid46,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden60,5%
EKennis40,4%