Comparable


Typologies


Altena

Altena

Middelgrote gemeente

Gemeente met tussen de 50.000 en 100.000 inwoners

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie59,9%
BPolitieke participatie52,5%
CWoonomgeving53,8%
DWonen60,3%
EVeiligheid57,4%
FOnderwijs52,4%
GGezonde leefstijl44,4%
HGezondheidszorg52,3%
IKunst en cultuur35,4%
JEconomische participatie68,8%
AMaatschappelijke participatie59,9%
BPolitieke participatie52,5%
CWoonomgeving53,8%
DWonen60,3%
EVeiligheid57,4%
FOnderwijs52,4%
GGezonde leefstijl44,4%
HGezondheidszorg52,3%
IKunst en cultuur35,4%
JEconomische participatie68,8%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem72,5%
BWater70,9%
CAfval en grondstoffen67,5%
DEnergie31,6%
ENatuur en landschap26,2%
FExterne veiligheid en hinder80,3%
GLucht34,5%
ABodem72,5%
BWater70,9%
CAfval en grondstoffen67,5%
DEnergie31,6%
ENatuur en landschap26,2%
FExterne veiligheid en hinder80,3%
GLucht34,5%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen61,9%
BArbeid58,9%
CInfrastructuur en bereikbaarheid29,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden57,2%
EKennis34,7%
AConcurrentievermogen61,9%
BArbeid58,9%
CInfrastructuur en bereikbaarheid29,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden57,2%
EKennis34,7%