Comparable


Typologies


West Betuwe

West Betuwe

Middelgrote gemeente

Gemeente met tussen de 50.000 en 100.000 inwoners

Werkgemeente

Gemeenten waar de werkgelegenheidsfunctie groter is dan 100 en het aantal banen groter is dan 14.000

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie52,4%
BPolitieke participatie49,7%
CWoonomgeving45,0%
DWonen45,2%
EVeiligheid52,5%
FOnderwijs51,4%
GGezonde leefstijl29,8%
HGezondheidszorg55,6%
IKunst en cultuur40,3%
JEconomische participatie67,4%
AMaatschappelijke participatie52,4%
BPolitieke participatie49,7%
CWoonomgeving45,0%
DWonen45,2%
EVeiligheid52,5%
FOnderwijs51,4%
GGezonde leefstijl29,8%
HGezondheidszorg55,6%
IKunst en cultuur40,3%
JEconomische participatie67,4%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem61,9%
BWater71,4%
CAfval en grondstoffen63,5%
DEnergie27,1%
ENatuur en landschap23,3%
FExterne veiligheid en hinder68,2%
GLucht31,8%
ABodem61,9%
BWater71,4%
CAfval en grondstoffen63,5%
DEnergie27,1%
ENatuur en landschap23,3%
FExterne veiligheid en hinder68,2%
GLucht31,8%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen61,7%
BArbeid63,8%
CInfrastructuur en bereikbaarheid36,9%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden59,2%
EKennis43,7%
AConcurrentievermogen61,7%
BArbeid63,8%
CInfrastructuur en bereikbaarheid36,9%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden59,2%
EKennis43,7%