Comparable


Typologies


Vijfheerenlanden

Vijfheerenlanden

Middelgrote gemeente

Gemeente met tussen de 50.000 en 100.000 inwoners

Groeigemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie52,4%
BPolitieke participatie49,9%
CWoonomgeving44,7%
DWonen61,5%
EVeiligheid53,7%
FOnderwijs44,9%
GGezonde leefstijl39,3%
HGezondheidszorg48,2%
IKunst en cultuur50,1%
JEconomische participatie58,1%
AMaatschappelijke participatie52,4%
BPolitieke participatie49,9%
CWoonomgeving44,7%
DWonen61,5%
EVeiligheid53,7%
FOnderwijs44,9%
GGezonde leefstijl39,3%
HGezondheidszorg48,2%
IKunst en cultuur50,1%
JEconomische participatie58,1%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem63,6%
BWater79,4%
CAfval en grondstoffen46,9%
DEnergie28,5%
ENatuur en landschap35,2%
FExterne veiligheid en hinder60,4%
GLucht33,5%
ABodem63,6%
BWater79,4%
CAfval en grondstoffen46,9%
DEnergie28,5%
ENatuur en landschap35,2%
FExterne veiligheid en hinder60,4%
GLucht33,5%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen63,7%
BArbeid59,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid33,1%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden48,6%
EKennis40,3%
AConcurrentievermogen63,7%
BArbeid59,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid33,1%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden48,6%
EKennis40,3%