Comparable


Typologies


Het Hogeland

Het Hogeland

Kleine gemeente

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Historische gemeente

Gemeenten waar meer dan 8% van de woningen zijn gebouwd voor 1905 en met minstens 1 beschermd stads-/dorpsgezicht

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie53,1%
BPolitieke participatie50,5%
CWoonomgeving52,7%
DWonen58,9%
EVeiligheid52,1%
FOnderwijs47,0%
GGezonde leefstijl30,6%
HGezondheidszorg37,4%
IKunst en cultuur40,8%
JEconomische participatie42,4%
AMaatschappelijke participatie53,1%
BPolitieke participatie50,5%
CWoonomgeving52,7%
DWonen58,9%
EVeiligheid52,1%
FOnderwijs47,0%
GGezonde leefstijl30,6%
HGezondheidszorg37,4%
IKunst en cultuur40,8%
JEconomische participatie42,4%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem83,2%
BWater61,8%
CAfval en grondstoffen31,1%
DEnergie36,7%
ENatuur en landschap22,7%
FExterne veiligheid en hinder82,5%
GLucht32,7%
ABodem83,2%
BWater61,8%
CAfval en grondstoffen31,1%
DEnergie36,7%
ENatuur en landschap22,7%
FExterne veiligheid en hinder82,5%
GLucht32,7%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen61,5%
BArbeid49,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid41,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden62,9%
EKennis33,9%
AConcurrentievermogen61,5%
BArbeid49,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid41,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden62,9%
EKennis33,9%