Comparable


Typologies


Westerkwartier

Westerkwartier

Middelgrote gemeente

Gemeente met tussen de 50.000 en 100.000 inwoners

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie53,9%
BPolitieke participatie49,5%
CWoonomgeving58,7%
DWonen62,2%
EVeiligheid58,0%
FOnderwijs51,3%
GGezonde leefstijl29,6%
HGezondheidszorg47,4%
IKunst en cultuur38,5%
JEconomische participatie55,7%
AMaatschappelijke participatie53,9%
BPolitieke participatie49,5%
CWoonomgeving58,7%
DWonen62,2%
EVeiligheid58,0%
FOnderwijs51,3%
GGezonde leefstijl29,6%
HGezondheidszorg47,4%
IKunst en cultuur38,5%
JEconomische participatie55,7%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem76,7%
BWater59,6%
CAfval en grondstoffen65,7%
DEnergie32,1%
ENatuur en landschap22,8%
FExterne veiligheid en hinder78,4%
GLucht41,2%
ABodem76,7%
BWater59,6%
CAfval en grondstoffen65,7%
DEnergie32,1%
ENatuur en landschap22,8%
FExterne veiligheid en hinder78,4%
GLucht41,2%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen62,1%
BArbeid56,0%
CInfrastructuur en bereikbaarheid41,1%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden66,6%
EKennis41,7%
AConcurrentievermogen62,1%
BArbeid56,0%
CInfrastructuur en bereikbaarheid41,1%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden66,6%
EKennis41,7%