Comparable


Typologies


Noardeast-Fryslân

Noardeast-Fryslân

Kleine gemeente

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Historische gemeente

Gemeenten waar meer dan 8% van de woningen zijn gebouwd voor 1905 en met minstens 1 beschermd stads-/dorpsgezicht

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie58,3%
BPolitieke participatie41,8%
CWoonomgeving54,6%
DWonen52,8%
EVeiligheid61,7%
FOnderwijs41,3%
GGezonde leefstijl33,2%
HGezondheidszorg41,7%
IKunst en cultuur36,7%
JEconomische participatie41,3%
AMaatschappelijke participatie58,3%
BPolitieke participatie41,8%
CWoonomgeving54,6%
DWonen52,8%
EVeiligheid61,7%
FOnderwijs41,3%
GGezonde leefstijl33,2%
HGezondheidszorg41,7%
IKunst en cultuur36,7%
JEconomische participatie41,3%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem79,3%
BWater65,5%
CAfval en grondstoffen44,4%
DEnergie35,9%
ENatuur en landschap22,7%
FExterne veiligheid en hinder86,4%
GLucht46,7%
ABodem79,3%
BWater65,5%
CAfval en grondstoffen44,4%
DEnergie35,9%
ENatuur en landschap22,7%
FExterne veiligheid en hinder86,4%
GLucht46,7%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen48,3%
BArbeid54,9%
CInfrastructuur en bereikbaarheid41,4%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden64,9%
EKennis25,3%
AConcurrentievermogen48,3%
BArbeid54,9%
CInfrastructuur en bereikbaarheid41,4%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden64,9%
EKennis25,3%