Comparable


Typologies


Molenlanden

Molenlanden

Kleine gemeente

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Historische gemeente

Gemeenten waar meer dan 8% van de woningen zijn gebouwd voor 1905 en met minstens 1 beschermd stads-/dorpsgezicht

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie54,1%
BPolitieke participatie53,6%
CWoonomgeving54,0%
DWonen49,3%
EVeiligheid61,7%
FOnderwijs49,8%
GGezonde leefstijl39,4%
HGezondheidszorg63,5%
IKunst en cultuur45,5%
JEconomische participatie74,1%
AMaatschappelijke participatie54,1%
BPolitieke participatie53,6%
CWoonomgeving54,0%
DWonen49,3%
EVeiligheid61,7%
FOnderwijs49,8%
GGezonde leefstijl39,4%
HGezondheidszorg63,5%
IKunst en cultuur45,5%
JEconomische participatie74,1%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem68,6%
BWater74,6%
CAfval en grondstoffen43,5%
DEnergie34,1%
ENatuur en landschap39,9%
FExterne veiligheid en hinder66,8%
GLucht36,7%
ABodem68,6%
BWater74,6%
CAfval en grondstoffen43,5%
DEnergie34,1%
ENatuur en landschap39,9%
FExterne veiligheid en hinder66,8%
GLucht36,7%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen58,2%
BArbeid63,0%
CInfrastructuur en bereikbaarheid31,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden68,9%
EKennis48,9%
AConcurrentievermogen58,2%
BArbeid63,0%
CInfrastructuur en bereikbaarheid31,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden68,9%
EKennis48,9%