Comparable


  Typologies


  Gelderland

  Gelderland

  Top
  Yearly

  sociaal-cultureel

  Top
  Top
  Yearly
  AMaatschappelijke participatie55,3%
  BPolitieke participatie53,5%
  CWoonomgeving53,8%
  DWonen56,6%
  EVeiligheid54,1%
  FOnderwijs53,4%
  GGezonde leefstijl41,2%
  HGezondheidszorg48,9%
  IKunst en cultuur43,5%
  JEconomische participatie55,0%
  AMaatschappelijke participatie55,3%
  BPolitieke participatie53,5%
  CWoonomgeving53,8%
  DWonen56,6%
  EVeiligheid54,1%
  FOnderwijs53,4%
  GGezonde leefstijl41,2%
  HGezondheidszorg48,9%
  IKunst en cultuur43,5%
  JEconomische participatie55,0%

  ecologisch

  Top
  Top
  Yearly
  ABodem56,1%
  BWater61,2%
  CAfval en grondstoffen60,1%
  DEnergie35,9%
  ENatuur en landschap45,7%
  FExterne veiligheid en hinder70,4%
  GLucht46,3%
  ABodem56,1%
  BWater61,2%
  CAfval en grondstoffen60,1%
  DEnergie35,9%
  ENatuur en landschap45,7%
  FExterne veiligheid en hinder70,4%
  GLucht46,3%

  economisch

  Top
  Top
  Yearly
  AConcurrentievermogen56,2%
  BArbeid57,8%
  CInfrastructuur en bereikbaarheid43,0%
  DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden64,2%
  EKennis45,8%
  AConcurrentievermogen56,2%
  BArbeid57,8%
  CInfrastructuur en bereikbaarheid43,0%
  DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden64,2%
  EKennis45,8%