Comparable


  Typologies


  Utrecht

  Utrecht

  Top
  Yearly

  sociaal-cultureel

  Top
  Top
  Yearly
  AMaatschappelijke participatie56,3%
  BPolitieke participatie60,9%
  CWoonomgeving48,8%
  DWonen52,0%
  EVeiligheid55,9%
  FOnderwijs56,2%
  GGezonde leefstijl42,0%
  HGezondheidszorg56,6%
  IKunst en cultuur45,3%
  JEconomische participatie59,8%
  AMaatschappelijke participatie56,3%
  BPolitieke participatie60,9%
  CWoonomgeving48,8%
  DWonen52,0%
  EVeiligheid55,9%
  FOnderwijs56,2%
  GGezonde leefstijl42,0%
  HGezondheidszorg56,6%
  IKunst en cultuur45,3%
  JEconomische participatie59,8%

  ecologisch

  Top
  Top
  Yearly
  ABodem54,3%
  BWater56,5%
  CAfval en grondstoffen52,4%
  DEnergie40,7%
  ENatuur en landschap44,8%
  FExterne veiligheid en hinder59,9%
  GLucht49,7%
  ABodem54,3%
  BWater56,5%
  CAfval en grondstoffen52,4%
  DEnergie40,7%
  ENatuur en landschap44,8%
  FExterne veiligheid en hinder59,9%
  GLucht49,7%

  economisch

  Top
  Top
  Yearly
  AConcurrentievermogen62,8%
  BArbeid59,9%
  CInfrastructuur en bereikbaarheid44,8%
  DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden50,3%
  EKennis52,3%
  AConcurrentievermogen62,8%
  BArbeid59,9%
  CInfrastructuur en bereikbaarheid44,8%
  DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden50,3%
  EKennis52,3%