Comparable


  Typologies


  Zuid-Holland

  Zuid-Holland

  Top
  Yearly

  sociaal-cultureel

  Top
  Top
  Yearly
  AMaatschappelijke participatie45,1%
  BPolitieke participatie53,0%
  CWoonomgeving46,1%
  DWonen57,6%
  EVeiligheid47,5%
  FOnderwijs55,8%
  GGezonde leefstijl38,0%
  HGezondheidszorg53,5%
  IKunst en cultuur43,0%
  JEconomische participatie53,2%
  AMaatschappelijke participatie45,1%
  BPolitieke participatie53,0%
  CWoonomgeving46,1%
  DWonen57,6%
  EVeiligheid47,5%
  FOnderwijs55,8%
  GGezonde leefstijl38,0%
  HGezondheidszorg53,5%
  IKunst en cultuur43,0%
  JEconomische participatie53,2%

  ecologisch

  Top
  Top
  Yearly
  ABodem51,5%
  BWater55,5%
  CAfval en grondstoffen45,5%
  DEnergie39,7%
  ENatuur en landschap44,8%
  FExterne veiligheid en hinder50,9%
  GLucht54,5%
  ABodem51,5%
  BWater55,5%
  CAfval en grondstoffen45,5%
  DEnergie39,7%
  ENatuur en landschap44,8%
  FExterne veiligheid en hinder50,9%
  GLucht54,5%

  economisch

  Top
  Top
  Yearly
  AConcurrentievermogen57,6%
  BArbeid58,3%
  CInfrastructuur en bereikbaarheid39,7%
  DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden57,9%
  EKennis50,5%
  AConcurrentievermogen57,6%
  BArbeid58,3%
  CInfrastructuur en bereikbaarheid39,7%
  DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden57,9%
  EKennis50,5%