Comparable


  Typologies


  Zeeland

  Zeeland

  Top
  Yearly

  sociaal-cultureel

  Top
  Top
  Yearly
  AMaatschappelijke participatie48,3%
  BPolitieke participatie54,4%
  CWoonomgeving49,5%
  DWonen55,4%
  EVeiligheid49,9%
  FOnderwijs49,4%
  GGezonde leefstijl49,9%
  HGezondheidszorg46,5%
  IKunst en cultuur40,2%
  JEconomische participatie55,3%
  AMaatschappelijke participatie48,3%
  BPolitieke participatie54,4%
  CWoonomgeving49,5%
  DWonen55,4%
  EVeiligheid49,9%
  FOnderwijs49,4%
  GGezonde leefstijl49,9%
  HGezondheidszorg46,5%
  IKunst en cultuur40,2%
  JEconomische participatie55,3%

  ecologisch

  Top
  Top
  Yearly
  ABodem76,2%
  BWater48,8%
  CAfval en grondstoffen41,0%
  DEnergie38,7%
  ENatuur en landschap37,9%
  FExterne veiligheid en hinder71,8%
  GLucht40,6%
  ABodem76,2%
  BWater48,8%
  CAfval en grondstoffen41,0%
  DEnergie38,7%
  ENatuur en landschap37,9%
  FExterne veiligheid en hinder71,8%
  GLucht40,6%

  economisch

  Top
  Top
  Yearly
  AConcurrentievermogen50,0%
  BArbeid55,9%
  CInfrastructuur en bereikbaarheid41,8%
  DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden63,8%
  EKennis33,1%
  AConcurrentievermogen50,0%
  BArbeid55,9%
  CInfrastructuur en bereikbaarheid41,8%
  DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden63,8%
  EKennis33,1%