Comparable


  Typologies


  Limburg

  Limburg

  Top
  Yearly

  sociaal-cultureel

  Top
  Top
  Yearly
  AMaatschappelijke participatie44,3%
  BPolitieke participatie43,7%
  CWoonomgeving49,4%
  DWonen54,8%
  EVeiligheid49,1%
  FOnderwijs52,5%
  GGezonde leefstijl39,7%
  HGezondheidszorg41,3%
  IKunst en cultuur45,0%
  JEconomische participatie50,5%
  AMaatschappelijke participatie44,3%
  BPolitieke participatie43,7%
  CWoonomgeving49,4%
  DWonen54,8%
  EVeiligheid49,1%
  FOnderwijs52,5%
  GGezonde leefstijl39,7%
  HGezondheidszorg41,3%
  IKunst en cultuur45,0%
  JEconomische participatie50,5%

  ecologisch

  Top
  Top
  Yearly
  ABodem57,7%
  BWater55,4%
  CAfval en grondstoffen57,2%
  DEnergie31,0%
  ENatuur en landschap56,9%
  FExterne veiligheid en hinder60,5%
  GLucht50,1%
  ABodem57,7%
  BWater55,4%
  CAfval en grondstoffen57,2%
  DEnergie31,0%
  ENatuur en landschap56,9%
  FExterne veiligheid en hinder60,5%
  GLucht50,1%

  economisch

  Top
  Top
  Yearly
  AConcurrentievermogen57,1%
  BArbeid51,5%
  CInfrastructuur en bereikbaarheid45,2%
  DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden49,4%
  EKennis42,3%
  AConcurrentievermogen57,1%
  BArbeid51,5%
  CInfrastructuur en bereikbaarheid45,2%
  DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden49,4%
  EKennis42,3%