Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie47,3%
BPolitieke participatie34,8%
CWoonomgeving49,2%
DWonen64,7%
EVeiligheid43,7%
FOnderwijs45,0%
GGezonde leefstijl26,2%
HGezondheidszorg30,9%
IKunst en cultuur48,2%
JEconomische participatie26,5%
AMaatschappelijke participatie47,3%
BPolitieke participatie34,8%
CWoonomgeving49,2%
DWonen64,7%
EVeiligheid43,7%
FOnderwijs45,0%
GGezonde leefstijl26,2%
HGezondheidszorg30,9%
IKunst en cultuur48,2%
JEconomische participatie26,5%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem65,0%
BWater56,1%
CAfval en grondstoffen34,3%
DEnergie21,5%
ENatuur en landschap25,5%
FExterne veiligheid en hinder53,1%
GLucht50,6%
ABodem65,0%
BWater56,1%
CAfval en grondstoffen34,3%
DEnergie21,5%
ENatuur en landschap25,5%
FExterne veiligheid en hinder53,1%
GLucht50,6%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen46,8%
BArbeid32,8%
CInfrastructuur en bereikbaarheid40,8%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden60,7%
EKennis23,9%
AConcurrentievermogen46,8%
BArbeid32,8%
CInfrastructuur en bereikbaarheid40,8%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden60,7%
EKennis23,9%