Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie47,3%
BPolitieke participatie36,1%
CWoonomgeving49,2%
DWonen64,9%
EVeiligheid45,9%
FOnderwijs50,2%
GGezonde leefstijl26,2%
HGezondheidszorg32,6%
IKunst en cultuur48,2%
JEconomische participatie24,7%
AMaatschappelijke participatie47,3%
BPolitieke participatie36,1%
CWoonomgeving49,2%
DWonen64,9%
EVeiligheid45,9%
FOnderwijs50,2%
GGezonde leefstijl26,2%
HGezondheidszorg32,6%
IKunst en cultuur48,2%
JEconomische participatie24,7%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem65,6%
BWater55,4%
CAfval en grondstoffen34,2%
DEnergie29,1%
ENatuur en landschap25,5%
FExterne veiligheid en hinder54,1%
GLucht49,0%
ABodem65,6%
BWater55,4%
CAfval en grondstoffen34,2%
DEnergie29,1%
ENatuur en landschap25,5%
FExterne veiligheid en hinder54,1%
GLucht49,0%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen55,2%
BArbeid32,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid40,2%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden60,7%
EKennis23,0%
AConcurrentievermogen55,2%
BArbeid32,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid40,2%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden60,7%
EKennis23,0%