Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie46,6%
BPolitieke participatie35,6%
CWoonomgeving39,0%
DWonen59,2%
EVeiligheid44,5%
FOnderwijs49,6%
GGezonde leefstijl26,2%
HGezondheidszorg31,6%
IKunst en cultuur47,5%
JEconomische participatie24,6%
AMaatschappelijke participatie46,6%
BPolitieke participatie35,6%
CWoonomgeving39,0%
DWonen59,2%
EVeiligheid44,5%
FOnderwijs49,6%
GGezonde leefstijl26,2%
HGezondheidszorg31,6%
IKunst en cultuur47,5%
JEconomische participatie24,6%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem60,4%
BWater52,1%
CAfval en grondstoffen37,2%
DEnergie32,9%
ENatuur en landschap25,5%
FExterne veiligheid en hinder54,6%
GLucht50,0%
ABodem60,4%
BWater52,1%
CAfval en grondstoffen37,2%
DEnergie32,9%
ENatuur en landschap25,5%
FExterne veiligheid en hinder54,6%
GLucht50,0%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen56,4%
BArbeid32,8%
CInfrastructuur en bereikbaarheid40,5%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden60,7%
EKennis24,6%
AConcurrentievermogen56,4%
BArbeid32,8%
CInfrastructuur en bereikbaarheid40,5%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden60,7%
EKennis24,6%