Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie45,2%
BPolitieke participatie37,4%
CWoonomgeving39,0%
DWonen59,2%
EVeiligheid53,9%
FOnderwijs49,6%
GGezonde leefstijl26,2%
HGezondheidszorg31,6%
IKunst en cultuur47,7%
JEconomische participatie25,2%
AMaatschappelijke participatie45,2%
BPolitieke participatie37,4%
CWoonomgeving39,0%
DWonen59,2%
EVeiligheid53,9%
FOnderwijs49,6%
GGezonde leefstijl26,2%
HGezondheidszorg31,6%
IKunst en cultuur47,7%
JEconomische participatie25,2%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem65,0%
BWater49,3%
CAfval en grondstoffen37,8%
DEnergie34,4%
ENatuur en landschap25,5%
FExterne veiligheid en hinder55,1%
GLucht55,1%
ABodem65,0%
BWater49,3%
CAfval en grondstoffen37,8%
DEnergie34,4%
ENatuur en landschap25,5%
FExterne veiligheid en hinder55,1%
GLucht55,1%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen33,0%
BArbeid35,0%
CInfrastructuur en bereikbaarheid41,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden62,0%
EKennis22,6%
AConcurrentievermogen33,0%
BArbeid35,0%
CInfrastructuur en bereikbaarheid41,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden62,0%
EKennis22,6%