Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie45,9%
BPolitieke participatie36,3%
CWoonomgeving39,0%
DWonen60,7%
EVeiligheid52,6%
FOnderwijs50,2%
GGezonde leefstijl26,2%
HGezondheidszorg33,6%
IKunst en cultuur47,5%
JEconomische participatie26,4%
AMaatschappelijke participatie45,9%
BPolitieke participatie36,3%
CWoonomgeving39,0%
DWonen60,7%
EVeiligheid52,6%
FOnderwijs50,2%
GGezonde leefstijl26,2%
HGezondheidszorg33,6%
IKunst en cultuur47,5%
JEconomische participatie26,4%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem65,2%
BWater56,8%
CAfval en grondstoffen37,8%
DEnergie35,6%
ENatuur en landschap25,5%
FExterne veiligheid en hinder54,8%
GLucht55,1%
ABodem65,2%
BWater56,8%
CAfval en grondstoffen37,8%
DEnergie35,6%
ENatuur en landschap25,5%
FExterne veiligheid en hinder54,8%
GLucht55,1%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen37,0%
BArbeid40,2%
CInfrastructuur en bereikbaarheid41,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden57,6%
EKennis33,2%
AConcurrentievermogen37,0%
BArbeid40,2%
CInfrastructuur en bereikbaarheid41,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden57,6%
EKennis33,2%