Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie45,9%
BPolitieke participatie36,6%
CWoonomgeving52,3%
DWonen63,5%
EVeiligheid44,1%
FOnderwijs49,1%
GGezonde leefstijl26,2%
HGezondheidszorg31,0%
IKunst en cultuur47,3%
JEconomische participatie27,1%
AMaatschappelijke participatie45,9%
BPolitieke participatie36,6%
CWoonomgeving52,3%
DWonen63,5%
EVeiligheid44,1%
FOnderwijs49,1%
GGezonde leefstijl26,2%
HGezondheidszorg31,0%
IKunst en cultuur47,3%
JEconomische participatie27,1%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem62,7%
BWater44,1%
CAfval en grondstoffen37,3%
DEnergie44,4%
ENatuur en landschap25,5%
FExterne veiligheid en hinder54,9%
GLucht56,1%
ABodem62,7%
BWater44,1%
CAfval en grondstoffen37,3%
DEnergie44,4%
ENatuur en landschap25,5%
FExterne veiligheid en hinder54,9%
GLucht56,1%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen38,6%
BArbeid44,7%
CInfrastructuur en bereikbaarheid41,1%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden61,1%
EKennis37,2%
AConcurrentievermogen38,6%
BArbeid44,7%
CInfrastructuur en bereikbaarheid41,1%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden61,1%
EKennis37,2%